free
hit counter

BMI berekenen

BMI, ofwel de Body Mass Index is een term die men gebruikt bij het berekenen van een gezond gewicht. Hierbij wordt je lengte en gewicht met elkaar gedeeld. De uitkomst van de BMI geeft weer of er sprake is van over- of ondergewicht bij de persoon waarvoor de BMI berekend is. Om de BMI te berekenen wordt er een formule gehanteerd waarbij er wordt gekeken naar de lengte en het gewicht van de persoon. De uitkomst van de formule geeft geen diagnose maar een constatering. Dit is ook de reden dat er veel kritiek op de BMI berekening is. De kritiek die veel wordt geuit is dat er geen rekening gehouden wordt met de gezondheid, vetpercentage en het voedingspatroon van de persoon. Het berekenen van de BMI is een eenvoudige en simpele manier die overal uitgevoerd kan worden

De berekening geeft zoals gezegd geen diagnose maar het is een hulpmiddel om over- of ondergewicht vast te stellen. Om tot een diagnose te komen moeten specialisten worden ingeschakeld die naar meer factoren zullen kijken dan alleen naar het gewicht en de lengte van de persoon.

BMI berekenen

De BMI wordt berekend door het gewicht in kilogrammen te delen door het kwadraat van de lichaamslengte van de persoon. Is het lichaamsgewicht van een persoon bijvoorbeeld 75 kilogram en de lichaamslengte 1.79 meter, dan is de BMI 23! Het getal dat berekend is geeft een schatting van de gezondheidsrisico’s. Zodra de BMI onder de 18,5 komt dan wordt er gesproken van ondergewicht en als de BMI boven de 30 uitkomt, dan is er sprake van overgewicht.

Voorbeeld berekening van de BMI

Hier volgt een kort voorbeeld van het berekenen van de BMI.

Lengte persoon: 1,79 meter
Gewicht persoon: 75 kilogram

Het kwadraat van de lengte wordt berekend door de lengte keer elkaar te doen.

In dit voorbeeld wordt het kwadraat van de lengte 1,79 x 1,79 = 3,20

Dit lichaamskwadraat deel je door het aantal kilogrammen lichaamsgewicht.

In dit voorbeeld heeft de persoon een BMI van: 75 / 3,20 = 23,4375 afgerond 23.

Wat betekent de BMI- waarde?

Wat zegt dit BMI nou eigenlijk? Zoals gezegd is het ook altijd belangrijk rekening te houden met de gezondheid, het vetpercentage en het voedingspatroon van de persoon. Pas dan kun je een duidelijke diagnose stellen. Wel is de uitkomst van deze berekening een soort indicatie. Over het algemeen wordt wel aangenomen dat iemand met een BMI van boven de 30 lijdt aan ernstig overgewicht. We noemen dit ook wel obesitas. Paleo recepten of groene smoothies kunnen jou helpen om weer op een gezond gewicht te komen. Heb je zelf jouw BMI berekend? Dan kun je hieronder bekijken of jij een gezond gewicht hebt.

BMI lager dan 20 Ondergewicht
BMI tussen 20 en 25 Gezond gewicht
BMI tussen 25 27 Lichtelijk overgewicht
BMI tussen 27 en 30 Matig overgewicht
BMI boven de 30 Ernstig overgewicht (obesitas)

 

Plaats een reactie